Od 1 stycznia 2025 r. do każdej plastikowej butelki o pojemności do 3 litrów, czyli takiej, w której sprzedawane jest np. mleko, sok owocowy albo woda, zostanie doliczona kaucja. O kaucję zostanie także powiększona cena napojów w puszkach do litra oraz szklanych butelkach nie większych niż 1,5 litra. Resort klimatu proponuje wysokość nowej opłaty na poziomie 50 gr za sztukę.

Aby odzyskać kaucję, wystarczy przynieść pustą butelkę do sklepu. Sprzedawca nie będzie mógł wymagać okazania paragonu, potwierdzającego wcześniejsze opłacenie kaucji. System kaucyjny będzie obowiązkowy dla dużych sklepów o powierzchni powyżej 200 mk. Mniejsze placówki handlowe będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu.

W ostatnim momencie

We wtorek rząd z dużym opóźnieniem przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny, który w innych krajach UE działa już od dawna. Jak twierdzą eksperci, na stworzenie infrastruktury potrzebnej do pełnego wdrożenia systemu kaucyjnego potrzeba co najmniej 2 lat. Co w najbardziej optymistycznym wariancie oznacza połowę 2025 r., a więc znacznie później niż prognozuje rząd. Zwłaszcza, że do uchwalenia ustawy jeszcze daleka droga: projekt musi przejść przez Sejm i Senat oraz uzyskać pozytywną notyfikację Komisji Europejskiej. Na tę ostatnią można czekać nawet 3 miesiące, co oznacza że ustawa wprowadzająca system kaucyjny trafi do prezydenta najprawdopodobniej tuż przed końcem kadencji parlamentu.

System kaucyjny to szereg korzyści ,,Polska traci rocznie miliardy sztuk surowców, które nadają się do recyklingu. Na nasz rynek co roku trafia prawie 700 tys. t odpadów opakowaniowych po napojach, z których tylko połowa jest poddawana recyklingowi. System kaucyjny pozwoli odzyskać ok. 90 proc. tych odpadów, co przyniesie niemal 610 tys. t własnych surowców do ponownego przetworzenia lub sprzedaży – wskazuje Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w ramach Grupy TOMRA.

Nie będziemy musieli sprowadzać recyklatu z zagranicy

Dzięki wprowadzeniu modelu opartego na odzyskiwaniu zużytego plastiku, zażegnane zostanie widmo konieczności sprowadzania recyklatu np. z Niemiec. ,,Prawo europejskie stawia przed nami wymóg 25 proc. udziału materiału z recyklingu w nowych opakowaniach”- zauważa Filip Piotrowski ze Stowarzyszenia Zero-Waste. Aby sprostać oczekiwaniom UE przedsiębiorcy do produkcji nowych butelek będą mogli wykorzystywać materiał pochodzący z tych oddanych przez klientów do punktów odbioru działających w ramach systemu kaucyjnego.

Już dziś płacimy gigantyczne sumy za każdy kilogram niezrecyklingowanych odpadów z plastiku. Tylko w 2022 r. Polska z tego tytułu zapłaciła do Brukseli 1,73 mld zł. Zdaniem Stowarzyszenia Zero-Waste po wprowadzeniu systemu kaucyjnego te koszty mogą spaść o 360 mln zł.