Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ocenia, że należy oczekiwać, iż - po niewielkim spadku w kwietniu - w maju istotnie obniżyła się inflacja bazowa.

Jednocześnie podtrzymuje, że powrót inflacji konsumenckiej do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP) będzie następował stopniowo, wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady. RPP ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

"Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w maju 2023 r. obniżyła się do 13% r/r wobec 14,7% r/r w kwietniu br. Do niższej inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się spadek rocznej dynamiki zarówno cen energii oraz - w mniejszym stopniu - żywności i napojów bezalkoholowych, jak i części pozostałych kategorii dóbr. Uwzględniając dane GUS, należy oczekiwać, że - po niewielkim spadku w kwietniu - w maju istotnie obniżyła się inflacja bazowa. Jednocześnie na poziom rocznego wskaźnika inflacji - pomimo osłabionej dynamiki popytu - wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw" - czytamy w komunikacie.

W komunikacie podkreślono, że w dalszym ciągu obniżają się ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

Ocena światowych procesów inflacyjnych wykazała, że spadek cen wielu surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową.

Rada podtrzymała, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

RPP powtórzyła też, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)