Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skomentował propozycję Komisji Europejskiej w sprawie reformy azylowo-migracyjnej. Żadnej przymusowej relokacji migrantów z Afryki Północnej w Polsce nie będzie – powiedział PAP.PL.

"Dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, a będzie to trwało jeszcze zapewne kilka kadencji, żadnej przymusowej relokacji migrantów z Afryki Północnej w Polsce nie będzie" – powiedział Czarnek, odnosząc się do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie systemu obowiązkowej solidarności.

KE zamierza przedstawić nową propozycję reformy azylowo-migracyjnej. Ma ona rozwiązać problemy państw południa Europy, związane z napływem migrantów. Polska i część krajów UE jest przeciwnych tej propozycji.

Z informacji PAP wynika, że KE proponuje relokację do innych krajów UE 30 tys. migrantów, z możliwością zwiększenia do 120 tys. osób lub ekwiwalent w wysokości 22 tys. euro na osobę, gdy państwo nie będzie chciało przyjmować nieregularnych migrantów w ramach mechanizmu – jak podała na Twitterze minister ds. migracji Szwecji Maria Stenergard – "obowiązkowej solidarności".

Minister zaznaczyła, że "obowiązkowej relokacji nie było, nie ma i nie będzie w propozycji. Obowiązkowa solidarność to inna sprawa. Kraje pierwszego wjazdu potrzebują wsparcia w ich ważnych pracach związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi. Ale obowiązkowa relokacja nie wchodzi w grę".

Prezydencja szwedzka podtrzymała propozycję KE. "Niech sobie Szwedzi dalej swoją politykę migracyjną, dla nich zgubną, prowadzą. Polska jest suwerennym krajem i nie będzie podlegać żadnemu dyktatowi w tym względzie" – skomentował minister.

Dodał, że najważniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo obywateli. "Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli przymusowo zrelokować jakąś część migrantów z Afryki Północnej tylko po to, żeby nie mieć zarzewia konfliktu (z Unią Europejską – PAP), ale zmniejszyć poczucie bezpieczeństwa i faktyczne bezpieczeństwo obywateli państwa polskiego" – zaznaczył. (PAP)

Autorki: Delfina Al Shehabi, Anna Nartowska

del/ an/ joz/