Spada liczba pozwów kredytobiorców podważających WIBOR, rośnie za to liczba reklamacji związanych z tym wskaźnikiem - poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

"Zwiększa się liczba prawomocnych orzeczeń, w których sądy potwierdzają słuszność argumentacji wskazanej przez pełnomocników banków - oddalają pozwy dotyczące kredytów złotowych. Mówię tu o pozwach, które zmierzały do unieważnienia umowy, posługując się argumentacją w zakresie podważania wskaźnika" - powiedział Białek.

"W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy spadek tendencji pozwów WIBOR-owych na rzecz zwiększenia się reklamacji" - dodał. (PAP Biznes)

seb/ ana/