Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego, która dostosowuje do unijnych dyrektyw gwarancje procesowe dla podejrzanych lub oskarżonych poniżej 18. roku życia. Nowela zwiększa też niektóre kary w sprawach pedofilskich.

Uchwalona w połowie kwietnia nowelizacja dostosowuje do unijnych dyrektyw gwarancje procesowe przysługujące podejrzanym lub oskarżonym poniżej 18. roku życia. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z przepisami tych dyrektyw.

Nowelizacja zastępuje w Kpk pojęcie "nieletni" sformułowaniem "podejrzany lub oskarżony, który nie ukończył 18 lat". Nowelizacja wprowadza też m.in. obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.

Nowe rozwiązania zapewniają też małoletnim możliwość uczestniczenia w rozprawie w towarzystwie rodziców, osoby trzeciej wskazanej przez oskarżonego lub osoby ustanowionej przez sąd, która spełnia wymóg odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

"Przesądzamy, że dziecko będzie mogło być reprezentowane przez mamę, tatę, przedstawiciela ustawowego. Na rozprawie czy posiedzeniu rodzice będą mogli wspierać swoje dziecko, które jest podejrzanym lub oskarżonym w wykonywaniu jego praw" - mówił w lutym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Przewidziano też, że "jeżeli udział tych osób nie będzie możliwy, zastąpi je asystent rodziny towarzyszący podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie ukończył 18 lat, w czynnościach procesowych z jego udziałem". W związku z tym znowelizowano też ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Chodzi o doprecyzowanie zadań asystenta rodziny w ten sposób, aby mógł on towarzyszyć oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat w posiedzeniu albo rozprawie z ich udziałem.

Nowe przepisy podnoszą z dwóch do trzech lat więzienia górną granicę kary wymierzanej za produkcję treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego.

Regulacje karne Sejm uzupełnił w czasie prac nad nowelizacją na początku marca o propozycje Polski 2050. Zaostrzyły one kary za przestępstwa propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych. W związku z tym na mocy nowelizacji zaostrzono także górną granicę kary za propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich - z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności. Takiemu samemu podniesieniu - z dwóch do trzech lat więzienia - uległa też górna granica kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie, która sobie tego nie życzy. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ mok/