W branży IT odnotowano wyraźny spadek ofert z opcją pracy zdalnej - w I kw. 2022 r. było to 70%, a w 2023 r. - 61%, wynika z danych No Fluff Jobs.

Jednocześnie wciąż rosną wynagrodzenia, w I kw. 2022 r. specjaliści(-tki) IT przy umowie B2B mogli zarobić od 15 do 21 tys. zł netto + VAT, a w analogicznym okresie w 2023 r. - od 16,8 do 23,6 zł netto + VAT.

Jeszcze w I kw. 2022 r. udział ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej na portalu No Fluff Jobs wynosił 70,7%, po czym zaczął sukcesywnie maleć: pod koniec roku (IV kwartał) spadł do 64,3%, a w I kw. 2023 r. tylko 61,3% ogłoszeń oferowała pracę z domu. W I kw. 2022 roku praca stacjonarna pojawiła się w 23,9% ogłoszeniach, a rok później - w co czwartej ofercie (24,3%). Natomiast tryb hybrydowy w ciągu roku zwiększył swój udział z 5,3% do 14,3%, podano.

"Trend przechodzenia z pracy zdalnej na pracę stacjonarną lub hybrydową widać już wyraźnie za oceanem. Firmy, które w pandemii przeszły na tryb zdalny, zaczynają wprowadzać politykę 'powrotu do biur' - mowa m.in. o takich graczach jak Twitter, Snap, Disney czy Apple. Jednocześnie widzimy, że dalej utrzymuje się trend 'dane nową ropą', bo w czasach zwolnień i tzw. hiring freeze kategorie, które zaliczyły największy wzrost liczby ogłoszeń, to te związane z danymi. Dostrzegamy także powoli następującą stabilizację, ofert dla programistów(-ek) nie przybywa już tak gwałtownie, jak miało to miejsce w okresie pandemii, co wcale nie zmienia faktu, że luka kadrowa jest wciąż ogromna, a oferty dla osób zajmujących się kodowaniem wciąż stanowią największą grupę ofert zamieszczanych na portalu No Fluff Jobs" - powiedział CEO w No Fluff Jobs Tomasz Bujok, cytowany w komunikacie.

Branża IT wciąż odnotowuje wzrosty wynagrodzeń. Porównując I kw. 2022 r. i analogiczny okres w 2023 r., widzimy, że specjaliści(-ki) w tym obszarze zarabiają więcej. W przypadku kontraktów (B2B) na początku zeszłego roku była mowa o pensjach na poziomie od 15 do 21 tys. zł netto + VAT, a w 2023 już od 16,8 do 23,6 zł netto + VAT. Natomiast przy umowie o pracę pracownicy(-czki) IT zarabiali w I kw. 2022 roku od 11 do 17 tys. zł brutto, a w 2023 roku od 12 do 17,5 tys. zł brutto, podano także.

"W zestawieniu danych No Fluff Jobs widać również zmiany zapotrzebowania na poszczególne specjalizacje. W I kw. 2023 r. udział ofert w kategorii Frontend spadł o 5,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W przypadku Backendu spadek wyniósł 4,2 pkt proc. Z kolei wzrosła popularność ogłoszeń z kategorii Big Data (+ 2,4 pkt proc.) oraz Business Analyst (+ 2,2 pkt proc.)" - czytamy dalej.

Mediana dolnych i górnych widełek w I kw. 2023 r. dla wyżej wymienionych kategorii to odpowiednio: Frontend - przy B2B od 18 do 25 tys. zł netto + VAT, przy UoP od 15 do 21 tys. zł brutto; Backend - przy B2B od 18 do 26 tys. zł netto + VAT, przy UoP od 14 do 20 tys. zł brutto; Big Data - przy B2B od 20,2 do 28,6 tys. zł netto + VAT, przy UoP od 16,5 do 23 tys. zł brutto oraz Business Analyst - przy B2B od 16,8 do 22 tys. zł netto + VAT, a przy UoP od 12 do 18 tys. zł brutto.

No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.

(ISBnews)