Dopłaty roczne za 2022 rok zostały przekazane na rachunki ponad 1,7 mln uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wyniosły one łącznie 410,3 mln zł – poinformował PAP Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Zapotoczny przypomniał, że każdy uczestnik PPK, który otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, musiał spełniać ważny warunek. "Wpłaty na jego rachunek, bądź rachunki PPK w 2022 roku musiały wynieść co najmniej 632,10 zł. Jednakże osoby, które skorzystały z obniżenia finansowanej przez siebie wpłaty podstawowej, musiały uzbierać w 2022 roku wpłaty wynoszące minimum 158,03 zł" - przekazał.

Dodał, że uczestnik PPK może mieć kilka rachunków PPK. Jednak bez względu na to, ile ich ma, nabywa prawo tylko do jednej dopłaty rocznej za dany rok kalendarzowy.

"Dopłaty roczne za 2022 rok zostały przekazane na rachunki ponad 1,7 mln uczestników PPK. Wyniosły one łącznie 410,3 mln zł" – poinformował.

Osobom, które stały się uczestnikami PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu w 2023 roku, dopłata roczna za ubiegły rok nie przysługuje. Nowi uczestnicy mogą za to liczyć na wpłatę powitalną – powiedział Zapotoczny.

Wpłata powitalna przysługuje osobie, która przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna wynosi 250 zł. Trafia ona na rachunek PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił warunki do jej otrzymania.

Robert Zapotoczny zaznaczył także, że jeżeli w 2023 roku uczestnik PPK zgromadzi na swoim rachunku/rachunkach PPK wymaganą kwotę wpłat, w kwietniu 2024 roku otrzyma dopłatę roczną za 2023 rok.

Aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy dopłatę roczną, wystarczy zalogować się na swój rachunek PPK w instytucji finansowej.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mir/