Stopa bezrobocia w lutym 2023 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 864,8 tys. wobec 857,6 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny i polityki społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc.

Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc. (PAP Biznes)

tus/ ana/