BOŚ przedstawi kredytobiorcom frankowym atrakcyjniejsze warunki ugód, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk. Bank zamierza m.in. zwiększyć kwotę umorzenia do 10% z 5%.

"Bank nie chce być pasywnym obserwatorem tego, co się dzieje na rynku. W najbliższej perspektywie wyjdziemy ze znacznym udogodnieniem dla klientów, jeśli chodzi o warunki tego programu [ugód]. Rozważamy zwiększenie kwoty umorzenia z 5% do 10%. Myślimy także o uatrakcyjnieniu programu, jeśli chodzi o kurs walutowy, po którym przeliczamy kredyt, ale też o oprocentowanie kredytów złotowych" - powiedział Garbarczyk podczas telekonferencji prasowej.

"W programie ugód do końca lutego mamy 836 wniosków" - poinformował też wiceprezes, dodając, że ok 40% z nich zakończyło się zawarciem porozumienia.

W raporcie rocznym bank podał, że podpisał 327 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca grudnia 2022 r.

"Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Bank uruchomił program ugód w dniu 31 stycznia 2022 roku. Do końca 2022 roku do banku wpłynęło 798 wniosków o ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Saldo do spłaty tych kredytów wyniosło 81 mln zł. Podpisano 327 ugody" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Garbarczyk przyznał, że dynamika wniosków o ugody znacząco spadła w ostatnich dwóch miesiącach, bo klienci oczekują na kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które są dnia nich coraz korzystniejsze. Wzrasta natomiast liczba spraw sądowych.

"Notujemy zdecydowanie większą dynamikę spraw sądowych w ostatnich dwóch miesiącach. To około dwukrotny wzrost w porównaniu do średniej miesięcznej z ubiegłego roku" - stwierdził wiceprezes.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,01 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)