Litewski Sejm wezwał we wtorek do uznania Rosji na szczeblu międzynarodowym za państwo terrorystyczne oraz do wpisania członków działających tam partii politycznych na listy sankcji Unii Europejskiej. Stosowna rezolucja została przyjęta jednomyślnie.

Już w maju ubiegłego roku, w reakcji na działania wojenne Moskwy na Ukrainie oraz popełniane tam zbrodnie, Sejm uznał Rosję za państwo terrorystyczne.

W przyjętym obecnie dokumencie parlamentarzyści apelują do litewskiego rządu o działania, by na poziomie międzynarodowym Rosja została uznana za państwo sponsorujące terroryzm oraz by jej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo na Ukrainie, a także kwestia powołania Specjalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, by były rozwiązywane na szczeblu zarówno Unii Europejskiej, jak i całego demokratycznego świata.

Rezolucja wzywa również do pociągnięcia do odpowiedzialności na szczeblu unijnym rosyjskich partii, odpowiedzialnych za działania państwa terrorystycznego, a mianowicie partii Jednej Rosji, Komunistycznej Partii Rosji, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji oraz partii Sprawiedliwej Rosji, a także do umieszczenia ich członków na listach sankcji UE.

Ponadto proponuje się zwiększenie krajowej odpowiedzialności za wdrażanie międzynarodowych sankcji i próby ich obchodzenia, stworzenie funkcjonującego mechanizmu kontroli oraz środków zapewniających kontrolę eksportu i tranzytu nie tylko towarów podwójnego zastosowania, ale także towarów potencjalnie podwójnego zastosowania lub wrażliwych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 114 posłów w 141-osobowym parlamencie. Nikt nie głosował przeciwko, ani się nie wstrzymał od głosu.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ mal/