Rozstrzygnięcia sądów w sprawach rodzinnych, np. rozwodowych, dotyczących kontaktów czy opieki, co do zasady powinny zapadać po zapoznaniu się ze zdaniem dzieci. Decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania w trybie art. 2161 k.p.c. lub art. 576 par. 2 k.p.c. (w postępowaniu nieprocesowym) podejmuje sąd, biorąc pod uwagę w szczególności stopień rozwoju dziecka czy stan jego zdrowia. Jednak, jak wskazują eksperci, obecne przepisy regulujące sposób przeprowadzania takich wywiadów są mało konkretne.

– Warunki, w jakich powinno się odbywać wysłuchanie, powinny być określone przynajmniej na poziomie podustawowym – mówi Michał Kubalski, naczelnik wydziału prawa rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.