W podsumowaniu 2022 r. saudyjski gigant wymienia przeprowadzenie transakcji z Orlenem jako jedno ze swoich strategicznych osiągnięć.

Saudyjski koncern po raz drugi z rzędu zarobił w ciągu roku ponad 100 mld dol. – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu. W 2022 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom Aramco wyniósł 159,3 mld dol. i wzrósł w ciągu roku o ponad 50 proc. Na kwotę 161,1 mld dol. całkowitego zysku składa się też niemal 2 mld dol. zysku w firmach, w których saudyjski koncern nie jest jedynym udziałowcem. Dotyczy to m.in. Rafinerii Gdańskiej, gdzie jest właścicielem 30 proc. udziałów.

Mimo marginalnego znaczenia Polski dla wyników całej firmy Aramco poświęca naszemu krajowi relatywnie dużo miejsca w raporcie rocznym. Opisuje w nim m.in. przejęcie aktywów spółki Lotos Paliwa zajmującej się hurtowym handlem paliwami. Oceniający transakcję niezależny rzeczoznawca uznał, że Aramco kupiło Lotos Paliwa nieznacznie poniżej wartości, co pozwoliło uwzględnić w sprawozdaniu finansowym wartość firmy w wysokości 21 mln riali (5,6 mln dol. według kursu walutowego przyjętego w raporcie). Obecnie spółka zmieniła nazwę na Aramco Fuels Poland. Odnotowano także zakup 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej, gdzie wspólnikiem jest Orlen, oraz nabycie 50 proc. udziałów w Lotos-Air BP Polska, firmie dostarczającej paliwa do samolotów.

Wszystkie transakcje były związane z wykonaniem warunków, jakie na PKN Orlen nałożyła Komisja Europejska w związku z przejęciem przez Orlen kontroli nad Lotosem. Opis polskich inwestycji Aramco konkluduje stwierdzeniem, że były one zgodne ze strategią rozwoju przerobu ropy naftowej w Europie oraz zamiarem zwiększenia dostaw do Polski. Orlen zdecydował, że sprzeda aktywa Lotosu na rzecz Aramco, żeby w ten sposób zabezpieczyć sobie dostawy ropy z innych źródeł niż Rosja. Z informacji Orlenu wynika, że umowa z Aramco pokrywa 45 proc. zapotrzebowania polskiej firmy na surowiec. W zeszłym roku Orlen przerobił 11,2 mln t ropy.

Przeprowadzenie transakcji z Orlenem spółka wymienia jako jedno ze swoich strategicznych osiągnięć w prezentacji podsumowującej 2022 r., chociaż łącznie trzy wymienione w raporcie rocznym Aramco polskie spółki mają wartość 1 mld riali, co stanowi ok. 0,5 proc. zagranicznych aktywów saudyjskiej firmy. Najważniejsze zagraniczne rynki dla Aramco to Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Malezja.

Polskie aktywa Aramco uzupełniają trzy spółki: SABIC Innovative Plastics Poland, SABIC Poland oraz SHPP Poland. W każdej z nich Aramco ma 70 proc. udziałów. Dwie pierwsze są przypisane do segmentu petrochemicznego, przedmiotem działalności trzeciej jest hurtowa sprzedaż produktów chemicznych. Petrochemia ma być kolejnym obszarem działalności, w którym PKN Orlen deklaruje współpracę z Aramco. Podobne (pod względem nazwy i poziomu udziałów) do swoich polskich petrochemicznych firm podmioty Aramco ma zarejestrowane w 30 krajach świata, w tym trzy w Rosji.

Wynikami finansowymi w 2022 r. Aramco przebiło osiągnięcia swoich globalnych konkurentów. Najlepszy pod względem zysku netto zachodni koncern – amerykański Exxon – zarobił w zeszłym roku 56 mld dol., a takie firmy jak Shell, BP, Chevron czy Equinor zarobiły od 25 do 40 mld dol. Koncernom naftowym sprzyjały wysokie ceny surowców, na co wpływ miały wojna w Ukrainie oraz wysokie marże rafineryjne, związane z obawami o dostawy gotowych produktów. Aramco mniej więcej połowę przychodów przypisuje wydobyciu ropy naftowej i gazu, a połowę przerobowi tych surowców. W zeszłym roku saudyjska spółka produkowała ok. 13,6 mln baryłek ropy dziennie (wliczając w to również gaz, przeliczony na baryłki ropy), o 10 proc. więcej niż w 2021 r. Aramco dostarcza ok. 10 proc. ropy na globalne rynki i wciąż zamierza zwiększać produkcję. W 2027 r. produkcja tylko ropy naftowej ma osiągnąć 13 mln baryłek dziennie wobec ok. 12 mln obecnie. Około 94 proc. akcji Aramco znajduje się w rękach władz Arabii Saudyjskiej. Firma jest silnie związana z krajowym rynkiem, na którym realizuje dwie trzecie przychodów. ©℗

ikona lupy />
Podstawowe dane koncernów / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe