Sejm uchwalił w czwartek ustawę o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Proponowany termin utworzenia Uniwersytetu to 1 października 2023 r.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nowa uczelnia powstanie na bazie Akademii Kaliskiej. Za uchwaleniem ustawy głosowało 425 posłów, 3 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.

Utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego poparło pisemnie w postaci uchwał i opinii 37 samorządów lokalnych i powiatowych z południowej Wielkopolski i przyległych gmin i powiatów woj. łódzkiego (Błaszki, Uniejów) i samorząd powiatowy Wrześni. Poparcia udzielił również Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, skupiający 119 gmin i 14 powiatów z Wielkopolski.

Akademia Kaliska jest uczelnią wyższą kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Została utworzona na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Studia prowadzone są na czterech wydziałach: nauk o zdrowiu, społecznych, wydziale politechnicznym i medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

Akademia Kaliska uzyskała w 2022 r. prawo do kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Stara się też o wydanie zgody na kształcenie studentów prawa.

Akademia Kaliska

Zdaniem inicjatorów projektu ustawy, studiująca na kierunku lekarskim młodzież w dużym odsetku podejmie pracę w Kaliszu, co od dawna obserwuje się w przypadku miast będących siedzibami uniwersytetów kształcących lekarzy.

Dane pokazują, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada niecałe 2,4 lekarza, a w krajach Unii Europejskiej ponad 3,8 lekarza. Wielkopolska pod tym względem plasuje się na ostatnim miejscu w kraju, ponieważ na 1000 mieszkańców przypada jedynie 1,56 lekarza.

W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 22 tys. studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia i 11 kierunków studiów podyplomowych. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości. Od nowego roku akademickiego na uczelni zostanie otwarta medycyna, w planach jest prawo. Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2023/2024.

Proponowany termin utworzenia Uniwersytetu to 1 października 2023 r.

Jednocześnie w czasie czwartkowego głosowania przyjęto dwie poprawki zakładające wprowadzenie 1 czerwca zmian w nazwach uczelni w innych częściach kraju m.in. w Częstochowie, Słupsku i w Łomży. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

wdz/ joz/