Od wtorku rusza zmodernizowany System Informacyjny Schengen. Zmiany pozwolą m.in. na identyfikowanie w SIS obywateli państw trzecich, którzy w Unii Europejskiej przebywają nielegalnie i otrzymali decyzję nakazującą im powrót do kraju pochodzenia - podała Straż Graniczna.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska podkreśliła, że dodanie do SIS kategorii wpisu na temat wydanej cudzoziemcowi decyzji nakazującej powrót to kluczowa zmiana w ramach reformy tego systemu.

"Wprowadzenie tego wpisu umożliwi właściwym organom nadzorować i monitorować, czy obywatele państw trzecich objęci tymi decyzjami opuścili terytorium państw członkowskich" - wyjaśniła.

Porucznik zaznaczyła, że rocznie na wpisanie do SIS może się kwalifikować ok. 6-10 tysięcy decyzji SG o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

"Oczywiście, będzie zależało to od sytuacji migracyjnej, na którą wpływ ma presja migracyjna, czy też obostrzenia w przemieszczaniu się spowodowane ogólnoświatową pandemią" - zastrzegła rzeczniczka SG.

"Oszacowana skala wpisów pokazuje, iż Polska będzie znajdować się w czołówce państw członkowskich klasyfikowanych pod kątem liczby wydawanych decyzji, z których wynika nakaz opuszczenia kraju" - podkreśliła por. Michalska.

Jak dodała, równie istotną zmianą w SIS jest dodanie wpisów dotyczących osób narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie. Są to tzw. wpisy prewencyjne, w odniesieniu np. do dzieci zagrożonych uprowadzeniem.

Unijny pakiet reformujący System Informacyjny Schengen (tzw. SIS recast) został przyjęty w listopadzie 2018 roku. Do nowych przepisów trzeba było dostosować prawo krajowe. Dlatego zmieniona została ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Trwają też prace parlamentarne nad zmianami w ustawie o cudzoziemcach, które zapewnią pełne stosowanie przepisów unijnej reformy.

W ramach przygotowań organizacyjnych związanych z reformą w strukturze Zarządu do Spraw Cudzoziemców komendant główny SG stworzył specjalną ­komórkę - w formule służby dyżurnej dostępniej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - do realizacji zadań w ramach obszaru migracyjno-powrotowego SIS. Od grudnia ta komórka funkcjonuje w ramach Biura SIRENE działającego w Policji. Na poziomie technicznym - jak przekazała rzeczniczka SG - został z kolei zmodernizowany Centralny System Informatyczny Straży Granicznej.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/ jann/