Prezydent Andrzej Duda, szef MON Mariusz Błaszczak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Mateusz Morawiecki to liderzy rankingu zaufania w lutym - wynika z sondażu CBOS. Z największą nieufnością spotyka się szef PO Donald Tusk i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W lutym liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda; zaufanie do niego deklaruje 56 proc. badanych (o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu). Nieufność wobec prezydenta wyraża 32 proc. respondentów (spadek o 3 punkty proc.).

Drugie miejsca zajmuje, po awansie z czwartej pozycji, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, któremu w lutym ufa 42 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.), a 29 proc. badanych deklaruje w stosunku do niego nieufność (spadek o 5 pkt. proc.).

Na kolejnym miejscu w rankingu zaufania znaleźli się wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz premier Mateusz Morawiecki - po 41 proc. pozytywnych wskazań. Trzaskowskiemu zaufanie wzrosło o 1 pkt. proc.; nieufność do niego deklaruje 40 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). Premierowi w lutym zaufanie wzrosło o 3 pkt. procentowe; nieufność wobec premiera wyraża 46 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt. proc.).

Liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni ufa 36 proc. ankietowanych (bez zmian). Nieufność w stosunku do niego wyraża 37 proc. ankietowanych (bez zmian).

Szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 35 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.). W lutym nieufność w stosunku do niego wyraża 30 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe).

W lutym polepszyły się notowania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; zaufanie do niego deklaruje 35 proc. badanych (o 5 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem), nie ufa mu 53 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.).

Na kolejnym miejscu rankingu znalazła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek, której ufa 32 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe), a 27 proc. deklaruje wobec niej nieufność (spadek o 7 punktów procentowych).

Ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 30 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy), zaś nieufność wyraża 31 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.).

30 proc. badanych ma zaufanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry (wzrost o 4 pkt. procentowe). Jednak dominującym nastawieniem wobec szefa MS pozostaje nieufność - takie nastawienie ma 52 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.).

Zaufanie do przewodniczącego PO Donalda Tuska deklaruje 30 proc. ankietowanych (bez zmian); nieufność wobec niego wyraża 56 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. więcej niż w styczniu).

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń może liczyć na 28-proc. zaufanie; nie ufa mu zaś 42 badanych.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński zdobył 27 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 2 pkt. proc.) i 28 proc. deklaracji nieufności (wzrost o 1 punkt proc.).

Politykowi Konfederacji WiN Krzysztofowi Bosakowi ufa 27 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy), nie ufa mu 36 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Zaufanie do szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua deklaruje 26 proc. ankietowanych (o 4 punkty procentowe więcej), 16 proc. (bez zmian) wyraża w stosunku do niego nieufność. 45 proc. badanych nie zna szefa MSZ.

Wicepremierowi, szefowi MAP Jackowi Sasinowi ufa 24 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowy); nieufność w stosunku do niego wyraża 47 proc. badanych (bez zmian).

Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego obdarza zaufaniem 22 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 39 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty proc.).

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk cieszy się zaufaniem 21 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 20 proc. badanych (bez zmian). 45 proc. nie zna ministra rolnictwa.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego br. na próbie liczącej 982 osób (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI). (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ par/