Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przekazały środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w łącznej wysokości ponad 2,6 mld zł w 2022 r., poinformował wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed.

"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jednostki nadzorowane przez ministra przekazały środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w łącznej kwocie 2 644 394 tys. zł" - napisał Szwed w odpowiedzi na interpelację.

Przekazana pomoc dotyczyła przede wszystkim finansowanych z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 2 559 665 tys. zł:

- wypłat świadczeń wychowawczych,

- wypłat świadczeń rodzinnych,

- wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy,

- wypłat świadczeń z pomocy społecznej, m.in. na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych,

- finansowania pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, podano także.

(ISBnews)