Funkcjonariusze lubelskiej KAS na granicy Polski z Białorusią i Ukrainą przejęli okazy chronione przepisami konwencji CITES. Wśród nich m.in. skóry i czaszki niedźwiedzia brunatnego, skóra wilka szarego oraz żywy żółw stepowy.

"W bagażu obywatela Białorusi, który przekraczał granicę w Terespolu, funkcjonariusze znaleźli dwie wyprawione skóry niedźwiedzi, skórę wilka oraz dwie przytwierdzone do desek czaszki niedźwiedzi" - poinformowała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.

Z kolei na granicy z Ukrainą w Hrebennem funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która nielegalnie próbowała wwieźć do Polski żywego żółwia stepowego. "Podróżni nie posiadali zezwoleń, dlatego funkcjonariusze zatrzymali okazy. Żółw trafił na kwarantannę do ogrodu zoologicznego w Zamościu" - zaznaczyła.

"Niedźwiedź brunatny, wilk szary i żółw stepowy to gatunki chronione na podstawie przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Aby móc je legalnie przewieźć przez granicę – potrzebne są zezwolenia CITES. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone" - wyjaśniła Pasieczyńska.

Przypomniała, że nielegalny przewóz chronionych okazów CITES jest przestępstwem. Grozi za to do 5 lat więzienia oraz konfiskata przewożonych okazów. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ ok/