Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje, w których nałożył łącznie ponad 210 mln zł kar na spółkę Allegro, podał Urząd. Pierwsza z decyzji dotyczy złamania reguł konkurencji, a druga - ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart!.

"Prezes UOKiK analizował praktyki Allegro zarówno pod kątem ochrony konkurencji, jak i konsumentów. Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy nadużywania pozycji dominującej wobec innych przedsiębiorców, druga stosowania klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami" - czytamy w komunikacie.

Urząd ocenił, że Allegro posiada pozycję dominującą mierzoną nie tylko na podstawie osiągniętego obrotu z tytułu dokonywanych na platformie allegro.pl transakcji, ale również przy uwzględnieniu wysokości dochodu z tytułu usług świadczonych na rzecz zewnętrznych sprzedawców obecnych na platformie allegro.pl oraz platformach konkurencyjnych.

"Spółka faworyzowała własny sklep internetowy (Oficjalny Sklep Allegro) na platformie działającej pod domeną allegro.pl kosztem niezależnych sprzedawców, którzy oferowali takie same lub podobne produkty. Skutki tej praktyki mogli odczuć również konsumenci, którzy mogli mieć ograniczoną możliwość wyszukania najlepszej dla siebie oferty. Spółka - zamiast podjąć działania pozwalające na optymalizację własnej działalności sprzedażowej na zasadach równej konkurencji - rozpoczęła strategię faworyzowania własnej działalności sprzedażowej, które możliwe było dzięki 'podwójnej roli' Allegro - łączenia działalności platformy allegro.pl z działalnością sprzedaży detalicznej na tej platformie" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Za nadużywanie pozycji dominującej prezes UOKiK nałożył na spółkę Allegro karę w wysokości ponad 206 mln zł (206 169 786 zł).

"Decyzja nie oznacza, że Allegro nie może prowadzić sklepu na własnej platformie i konkurować tam z innymi podmiotami. Prawa antymonopolowego nie narusza również sam fakt tworzenia algorytmów sprzedażowych czy zbierania informacji o zachowaniach konsumentów lub sprzedających. Zabronione jest natomiast nadużywanie pozycji dominującej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, który ją posiada, wolno mniej. Niektóre zachowania dozwolone dla mniejszych przedsiębiorców stają się niedopuszczalne. W przypadku Allegro jest to faworyzowanie w stosunku do innych sprzedawców na swojej platformie własnego sklepu" - wyjaśniono w komunikacie.

Urząd przeanalizował także regulaminy, z których korzystają osoby zakładające konto by kupować za pośrednictwem platformy oraz użytkownicy usługi Allegro Smart! - umożliwiającej bezpłatną dostawę nabywanych towarów.

"W stosowanych regulaminach platforma zastrzegła sobie, że będzie mogła zmienić warunki np. w przypadku wystąpienia zmian technologicznych i funkcjonalnych lub uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. W wydanej dziś decyzji prezes UOKiK uznał, że stosowane przez Allegro klauzule modyfikacyjne są niedozwolone - zezwalają bowiem na dokonanie jednostronnych zmian w umowach, nie precyzując jednocześnie jasno zakresu oraz przesłanek ich wprowadzenia. Ponadto charakteryzują się dużą ogólnością, dzięki temu platforma może w nieograniczony sposób dokonywać zmian, czego konsumenci nie mogą przewidzieć zawierając umowę. Jest to tym bardziej ważne w przypadku umów z wielomiesięcznym okresem rozliczeniowym opłaconym przez konsumenta z góry. Zdaniem prezesa UOKiK, w takich przypadkach istotne warunki powinny być niezmienne przez cały opłacony okres" - czytamy dalej.

Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Za stosowanie klauzul niedozwolonych spółka została ukarana sankcją finansową w wysokości blisko 4 mln zł (3 970 677 zł).

"Jednocześnie 22 grudnia 2022 roku spółka zdecydowała się na zaniechanie stosowania we wzorcu kwestionowanych postanowień względem konsumentów oraz w odniesieniu do zawartych umów zadeklarowała, że zrzeka się możliwości dokonywania na ich podstawie zmian" - napisano dalej w komunikacie.

Wcześniej dziś Allegro.eu podało, że prezes UOKiK nałożył na Allegro sp. z o.o. (Allegro PL) karę w wysokości (i) 1 221 747 zł za naruszenia w zakresie Regulaminu Allegro oraz (ii) 2 748 930 zł za naruszenia w zakresie Regulaminu Smart!, tj. łącznie karę w wysokości 3 970 677 zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)