Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi prace w zakresie umów z dostawcami Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej, która to pozwala użytkownikom na uiszczenie opłaty za przejazd po drogach państw UE, gdzie EETS jest dostępna - poinformowała PAP Joanna Luba z MF.

"Na razie w Polsce mamy jednego dostawcę usługi EETS, który przeszedł pozytywnie proces akredytacji - firmę Telepass, jednak w kolejce mamy następnych kilku dostawców, którzy złożyli odpowiednie wnioski o rozpoczęciu procesu akredytacji" - powiedziała zastępca dyrektora w Departamencie Poboru Opłat Drogowych Ministerstwa Finansów Joanna Luba.

Zwróciła uwagę, że firma może rozpocząć dostarczanie usług w danym kraju, dopiero wtedy, gdy przejdzie pomyślnie proces akredytacji, który jest obwarowany wieloma wymaganiami wynikającymi z unijnej dyrektywy.

Wicedyrektor Luba podkreśliła, że usługa jest adresowana do użytkowników pojazdów ciężkich, którzy są zobligowani do wnoszenia opłat za przejazd po drogach płatnych. Dotąd przewoźnik, by sprawnie realizować usługi międzynarodowe po Europie, musiał mieć podpisane umowy obsługi i realizacji płatności z wieloma pośrednikami odrębnie w każdym kraju, w którym realizował przewozy.

Dodatkowo przewoźnik musiał zapewnić kierowcy samochodu ciężarowego kilka lub kilkanaście urządzeń pokładowych do identyfikacji położenia pojazdu i realizacji opłat za przejazd. Powodowało to duże obciążenia administracyjne dla przedsiębiorcy i obciążenie po stronie kierowcy, który przed przekroczeniem granicy musiał demontować stare urządzenie i aktywować nowe, co mogło negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.

Dzięki EETS wystarczy jedna umowa z dostawcą usługi EETS i jedno urządzenie, które pozwoli kierowcy jeździć po płatnych drogach 14 państw w Unii Europejskiej, które wdrożyły usługę EETS, a w których dany dostawca został zakredytowany.

Jak powiedziała Luba, EETS to duże uproszczenie dla firm transportowych, gdyż oznacza, że każdy użytkownik usługi, w krajach Unii Europejskiej, w których EETS jest dostępny, podpisuje tylko jedną umowę z akredytowanym dostawcą, korzysta z jednego urządzenia pokładowego i otrzymuje jedną fakturę.

"O usłudze EETS mówi się, że to krok do osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy krajami. Oznacza to, iż ustalono na poziomie europejskim uniwersalne zasady dla systemu poboru opłat drogowych w Europie" - powiedziała Luba.

"Dzięki temu, że mamy podpisaną umowę z dostawcą usługi EETS (Telepass - PAP) przedsiębiorca otrzymuje faktury tylko od niego, a nie od wielu podmiotów. To zdecydowanie ułatwia prowadzenie działalności przewoźnikom, ułatwia też poruszanie się po polskich drogach kierowców tranzytowych z innych krajów" - dodała.

Wyjaśniła, że rozliczenie następuje między użytkownikiem a dostawcą, a w dalszej części dostawca rozlicza się z poborcą opłaty drogowej w danym kraju.

Luba poinformowała, że aby skorzystać z EETS należy skontaktować się bezpośrednio z firmą, która dostarcza EETS w danym kraju i zawrzeć z nim umowę. Po jej zawarciu to dostawca EETS bierze na siebie rozliczenie przewoźnika z poborcą opłaty, którym w Polsce, na drogach zarządzanych przez państwo, jest Krajowa Administracja Skarbowa. Przewoźnik nie musi więc sam prowadzić swojego konta w systemie e-TOLL.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej, która umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami objętymi poborem opłat w krajach Unii Europejskiej, jest dostępna w Polsce od połowy października tego roku.

Umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS, który przeszedł akredytację w tych krajach, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/