Autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest ministerstwo rolnictwa.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, "zaproponowane w projekcie ustawy przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na podstawowym zadaniu tej Inspekcji, tj. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przenosząc do innej służby kontrolnej zadania realizowane dotychczas przez IJHARS, a dotyczące kwestii kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych".

Reklama

Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowanych.

Na podstawie unijnego rozporządzenia, w każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną jednostkę odpowiedzialną m.in. za przeprowadzanie kontroli przez jej urzędników lub za koordynowanie kontroli prowadzonych przez urzędników innych jednostek i ogólny nadzór nad tymi kontrolami. W Polsce pełnienie tej funkcji powierzone zostało szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Z uwagi na przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych rola szefa KAS obecnie polega jedynie na koordynowaniu kontroli przeprowadzanych przez organy IJHARS i ogólny nadzór nad tymi kontrolami.

Taki dualizm w systemie kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w sposób negatywny wpływa na jej skuteczność, szczególnie ze względu na fakt, że pracownicy IJHARS dysponują wiedzą z zakresu technologii produkcji żywności, a nie z zakresu rachunkowości i finansów - zaznaczono w uzasadnieniu.

Przesunięcie zadań kontrolnych w zakresie kontroli ex-post z IJHARS do KAS wiąże się z koniecznością przeniesienia pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz inspektoratów wojewódzkich realizujących ww. zadania do KAS oraz z budżetowymi przesunięciami środków.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ amac/