Ile umów cywilnoprawnych na kwotę powyżej 5 tys. zł zawarło ministerstwo w 2021 r. oraz w 2022 r. i z kim – takie pytanie zadaliśmy na początku października wszystkim resortom oraz kancelarii premiera. Choć minęły już prawie dwa miesiące, do dziś żadnych informacji nie przesłało nam Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz KPRM.
Na szczególną uwagę zasługuje postępowanie urzędników resortu spraw zagranicznych. Ministerstwo, którego szefem jest Zbigniew Rau, nie tylko nie przesyła nam informacji, o które prosiliśmy, ale zwodzi nas kolejnymi obietnicami i żądaniami.