Związki zawodowe działające w PKP Intercity podpisały z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 3 października 2022 r. - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Porozumienie zakłada wypłatę 3500 zł brutto jednorazowej gratyfikacji proporcjonalnie do wymiaru etatu każdemu z pracowników, która ma zostać wypłacona do 10 grudnia tego roku.

Spółka ma ponadto wdrożyć podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla każdego pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity w dwóch transzach. Pierwsza transza od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 500 zł, a druga transza od 1 lipca przyszłego roku ma wynieść 200 zł.

Ponadto spółka ma wdrożyć podwyżki wynagrodzeń dla każdego pracownika wyłączonego z zasad wynagradzania według ZUZP w dwóch transzach: pierwszej od 1 stycznia 2023 roku w kwocie 850 zł i od 1 lipca 2023 roku w kwocie 350 zł. Podwyżki mają być wypłacane proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Z dokumentu wynika, że stronę społeczną reprezentowało 13 organizacji związkowych, które podpisały porozumienie. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski