Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział we wtorek podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych, że do końca miesiąca ma być gotowa specustawa dotycząca rewitalizacji Odry, która ma przeciwdziałać skażeniom tej rzeki.

We wtorek odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kierownik Zakładu Wód – Instytutu Ochrony Środowiska prof. Agnieszka Kolada przedstawiła wstępny raporty zespoły ds. sytuacji na Odrze, który został opublikowany 30 września. Wstępny raport został opracowany przez kilkudziesięciu naukowców z różnych instytucji po masowym śnięciu ryb w Odrze. Według raportu do śnięcia ryb doprowadziła szybko działająca toksyna wytworzona przez złote algi. Śnięcia nie spowodowały metale ciężkie, pestycydy, ani substancje ropopochodne. Masowy zakwit mikroglonów wywołały z kolei nakładające się na siebie czynniki takie jak: zmiana parametrów wody – w tym wzrost zasolenia wywołany suszą hydrologiczną, upały podnoszące temperaturę wody do 27 stopni i wysokie, większe niż w ubiegłych latach, nasłonecznienie, które przyspiesza rozwój glonów. Wnioski te wyciągnięto na podstawie wykonanych ponad 36 tys. badań. Wstępny raport zawiera też rekomendacje, co należy zrobić, aby zapobiegać w przyszłości katastrofom ekologicznym w Odrze.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział podczas posiedzenia wspólnego komisji, że do końca miesiąca powstanie specustawa dotycząca Odry. „Będzie ona miała na celu przeciwdziałanie sytuacjom, które został wskazane w raporcie” – mówił Gróbarczyk.

Pod koniec sierpnia Gróbarczyk zapowiadał, że specustawa dot. Odry ma działać w trzech obszarach: środowiskowym, infrastrukturalnym i biologicznym; ma objąć m.in. modernizację, rozbudowę czy budowę nowych oczyszczalni ścieków.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do rzeki został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W sierpniu naukowcy stwierdzili obecność w Odrze mikroglonów Prymnesium parvum, tzw. złotych alg. To rzadko występujące mikroskopijne glony, które na ogół żyją w wodach przybrzeżnych morskich, ale adaptują się do warunków panujących w rzekach. Występują zwłaszcza na terenach przemysłowych, gdzie jest zwiększone zasolenie oraz w stawach hodowlanych i innych płytkich zbiornikach wodnych. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.

Pod koniec września Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski informował, że dotychczas przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości dot. zrzutów ścieków do Odry. Tłumaczył, że śnięcia ryb występowały odcinkowo a nie ciągle, co przeczy teorii zatrucia rzeki jakąś substancją. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski