Przed szczytem G20 na Bali Unia Europejska zapowiedziała zwiększenie wsparcia, mającego pomóc osobom najbardziej dotkniętym niszczycielskimi skutkami rosnącego braku bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Nowy pakiet pomocy humanitarnej w wysokości 210 mln euro będzie przeznaczony dla 15 państw.

Komisja Europejska podała w poniedziałek, że wraz z tym pakietem całkowite wsparcie UE dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w latach 2020–2024 wyniesie nawet 8 mld euro. W 2022 r. brak bezpieczeństwa żywnościowego na świecie osiągnął bezprecedensowy poziom. Afganistan, Etiopia, Nigeria, Sudan Południowy, Somalia i Jemen są nadal zagrożone głodem.

„Wojna Rosji na Ukrainie ma ogromny wpływ na globalną podaż żywności. Kraje, które były już podatne na wstrząsy żywnościowe, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Musimy działać, aby uniknąć głodu w niektórych najbiedniejszych częściach świata. UE opowiada się za najbardziej wrażliwymi krajami, a dziś UE dalej rozszerza swoje wsparcie na potrzebujących” - zaznaczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w komunikacie.

Oprócz ogłoszonego w poniedziałek finansowania UE przeznaczyła już dodatkowe 175 mln euro na pomoc humanitarną, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących na Ukrainie i w Mołdawii.

UE i jej państwa członkowskie są wiodącymi darczyńcami pomocy humanitarnej na świecie. Pomoc humanitarna finansowana przez UE jest dostarczana we współpracy z agencjami ONZ, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi. Pomoc humanitarna UE obejmuje takie obszary jak: dostarczanie żywności, zapewnienie schronienia, opiekę medyczną, dostawy wody i poprawę warunków sanitarnych oraz edukację w sytuacjach kryzysowych.

Poprzez humanitarną pomoc żywnościową UE dąży do zapewnienia dostępu do bezpiecznej i pożywnej żywności osobom najbardziej zagrożonym głodem i społecznościom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Niepewność żywnościowa w ciągu ostatnich 5 lat rozwija się w niepokojącym kierunku, głównie z powodu konfliktów, wstrząsów gospodarczych (wielu związanych ze skutkami COVID-19) i zmian klimatycznych - podkreśliła KE. Dodano, że rosyjska inwazja na Ukrainę dramatycznie pogorszyła sytuację poprzez swój wpływ na ceny żywności, energii i nawozów, a także zakłócenia łańcucha dostaw.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)