Sejm przyjął w piątek nowelizacją przepisów o Systemie Informacyjnym Schengen, która dostosowuje je do unijnych rozporządzeń. Nowela m.in. pozwala na dodawanie w SIS nowych kategorii wpisów, w tym prewencyjnych wpisów o osobach narażonych na niebezpieczeństwo.

Za przyjęciem nowelizacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 12 posłów.

Nowelizacja przepisów o Systemie Informacyjnym Schengen dostosowuje nasze prawo do wprowadzanych z końcem listopada 2022 roku zmian w SIS. Od tego czasu SIS zacznie funkcjonować na podstawie trzech nowych rozporządzeń, które mają zwiększyć wydajność oraz skuteczność operacyjną systemu i rozszerzyć system o nowe kategorie wpisów. Zmiany, nad którymi w czwartek debatował Sejm, dostosowuje ustawowe definicje do terminologii unijnych rozporządzeń.

Nowe wpisy mają dotyczyć m.in. tzw. wpisów prewencyjnych - o cudzoziemcach zobowiązanych do powrotu, czy małoletnich zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica/opiekuna.

SIS ma też objąć m.in. małoletnich zagrożonych terrorem, działaniami wojennymi, osoby zagrożone handlem ludźmi, czy przymusowym małżeństwem albo przemocą uwarunkowaną płcią.

Jak uzasadniał podczas prac parlamentarnych wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, do systemu będą też mogły trafić dane daktyloskopowe z przestępstw terrorystycznych lub innych poważnych przestępstw. Zmiany mają też pozwolić na tymczasowe ograniczenia widoczności niektórych wpisów przez sąd lub prokuratora na czas trwania operacji specjalnej. Nowelizacja precyzuje też uprawnienia organów i służb do dostępu do danych.

Wiceminister zapewniał, że Polska jest już gotowa do tego nowego systemu, jeśli chodzi o wdrożenia techniczne - przeszły pozytywnie testy.

Unijne przepisy są już znane od 2018 r., ale termin wejścia ich w życie był przez Komisję Europejską dwukrotnie przesuwany i nie wiadomo, czy obecnie zapowiadany 22 listopada nie będzie przesunięty, ponieważ trzy państwa członkowskie są na początkowym etapie wdrażania zmian.

Nowelizacja wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Wyjątkiem są te zapisy, które zaczną obowiązywać po wydaniu ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o wejściu w życie zmian.

Koszt w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów ma wynieść 68 mln zł, a w kolejnych latach po 15-18 mln zł. Część niezbędnej modernizacji systemów informatycznych zostanie pokryta ze środków UE.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ jann/