Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,1% na koniec września br. wobec 5,2% (po rewizji) w sierpniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). We wrześniu 2021 r. stopa ta wyniosła 6,1% (po rewizji).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września 2022 r. wyniosła 801,7 tys. wobec 806,9 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 934,7 tys. przed rokiem.

Jak wcześniej poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,8% we wrześniu br. Według danych resortu, w urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 803 tys. bezrobotnych.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów, za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r., podał Urząd.

"W chwili obecnej GUS dysponuje ostatecznymi danymi o pracujących w rolnictwie indywidualnym z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020). W związku z tym rewizja stopy bezrobocia rejestrowanego przeprowadzona w 2022 r. uwzględnia aktualizację danych dotyczących:

- pracujących poza rolnictwem indywidualnym (jak co roku) oraz

- pracujących w rolnictwie indywidualnym (wyniki PSR 2020; dane w osobach fizycznych, dotyczące obserwacji w okresie tygodnia, tzw. 'aktywności bieżącej'" - napisał GUS.

"Stopa bezrobocia rejestrowanego po rewizji jest wyższa dla Polski ogółem o 0,3-0,5 pkt proc. (w zależności od miesiąca) względem wcześniej opublikowanych danych. W grudniu 2020 r. stopa bezrobocia dla kraju ogółem wyniosła 6,8% (wzrost o 0,5 pkt proc. w stosunku do wartości przed korektą), w czerwcu 2021 r. - 6,4%, w grudniu 2021 r. - 5,8% (odpowiednio wzrost o 0,4 pkt proc.), w czerwcu 2022 r. - 5,2% (wzrost o 0,3 pkt proc.)" - czytamy dalej.

Liczba nowych bezrobotnych spadła

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 116,1 tys. we wrześniu 2022 r. wobec 132,6 tys. w sierpniu br. i 114,1 tys. rok temu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS podał też dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%.