Przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych zawiera ustawa deregulacyjna podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę - podała Kancelaria Prezydenta RP. Celem ustawy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania m.in. obywateli

Chodzi o ustawę z 7 października br. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Jak podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent ustawę podpisał w piątek. "Deklarowanym celem ustawy (...) jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej" - poinformowała w poniedziałek KPRP.

Jak wskazała, ustawa jest odpowiedzią na procesy tzw. inflacji prawa oraz systematycznej identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią obciążenie dla uczestników obrotu.

"Dzięki rozwiązaniom prawnym przyjętym w ustawie ma nastąpić przede wszystkim przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych, co będzie możliwe m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala" - podkreślono.

Ponadto ustawa ma upowszechnić stosowanie prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Jak wskazała KPRP, celem zmian ustawy jest także realizacja założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie wyeliminowanie barier prawnych wpływających na klimat inwestycyjny, w szczególności przez m.in. wprowadzenie uproszczeń procedur administracyjnych i procedur milczącej zgody w procedurach m.in. związanych z zawodami marynarzy oraz handlem i dystrybucją napojów alkoholowych. Ustawa zakłada także odstąpienie od procedury dwuinstancyjnej w procedurach związanych m.in. z zasobami geologicznymi i zawodową służbą wojskową; cyfryzację sposobu załatwiania wniosków w procedurach administracyjnych, związanych np. ze składaniem przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz składaniem wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych przez studentów, a także dotyczących postępowania geodezyjnego.

Jak podała KPRP, większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis. Niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, inne m.in. z dniem 1 stycznia 2023 r. lub z dniem 1 stycznia 2024 r. Dłuższe – 3-miesięczne vacatio legis przewidziano w przypadkach, w których zajdzie konieczność udostępnienia odpowiednich narzędzi w związku z elektronizacją procedur. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ drag/