Porządek obrad posiedzenia Sejmu w dniach 5-7 października obejmuje powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Wcześniej w tym tygodniu do Sejmu wpłynęły kandydatury Gabrieli Masłowskiej oraz Iwony Dudy na członków RPP.

Druk dotyczący kandydatur został 28 września br. skierowany w celu zaopiniowania do Komisji Finansów Publicznych, podano na stronie internetowej Sejmu.

Masłowska kandydowała do RPP na początku tego roku, ale 9 lutego zrezygnowała z kandydowania z powodów osobistych.

Iwona Duda w sierpniu br. zrezygnowała z funkcji prezesa PKO Banku Polskiego.

Obecnie Rada Polityki Pieniężnej działa obecnie w niepełnym składzie, Sejm nie wybrał dotychczas swoich dwóch przedstawicieli. W lutym na miejsce Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona izbie udało się wybrać jednego członka RPP - Wiesława Janczyka.

Senat powołał już w tym roku do RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i - na początku września - Joannę Tyrowicz, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara, Jerzego Kropiwnickiego i Rafała Sury.

Prezydent Andrzej Duda powołał w lutym do RPP swoich przedstawicieli: Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego, którzy zajęli miejsce Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza. Kadencja trzeciego z członków Rady powołanych przez prezydenta - Cezarego Kochalskiego - upływa 21 grudnia 2025 r.

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

(ISBnews)