Trwa próba dyskredytacji projektu ustawy o ochronie ludności i klęsce żywiołowej. Na dowód tego, że nowa ustawa ma zagrażać swobodom obywatelskim, przywoływane są przepisy, które są kopią obecnych regulacji - podkreślił pełnomocnik ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.

Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP, o sprawie napisał na Twitterze. "Trwa próba dyskredytacji projektu ustawy o ochronie ludności i klęsce żywiołowej. Nowela jest przedstawiana jako zagrożenie dla swobód obywatelskich. Na dowód przywołuje się przepisy, które... są kopią obecnych regulacji" - podkreślił.

Do wpisu pełnomocnik dołączył wykorzystywany w sieci fragment projektu. Dotyczy on ograniczeń, które mogłyby zostać wprowadzone w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Są to takie same ograniczenia, jak w obecnie obowiązującej ustawie o stanie klęski żywiołowej. Przedstawiane są jednak tak, jakby były nową propozycją.

"Manipulacja służy rozbudzaniu emocji społecznych" - ocenił Żaryn.

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przygotowało MSWiA. Przewiduje on m.in. powołanie Funduszu Ochrony Ludności, zwiększenie roli Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i utworzenie Służby Dyżurnej Państwa, a także wprowadzenie dwóch nowych stanów podniesionej gotowości - stanu pogotowia i stanu zagrożenia. W proponowanej ustawie uwzględniono też jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji, czyli właśnie stan klęski żywiołowej. Rozwiązania w tym zakresie są oparte na przepisach obecnie obowiązującej ustawy i ją zastąpią.

Projektowana ustawa ureguluje również kwestie zadań obrony cywilnej. Przewiduje także, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zostanie zastąpiony przez Krajowy System Ratowniczy. Położony zostanie nacisk na współdziałanie KSR z innymi systemami, w tym Państwowym Ratownictwem Medycznym. W związku ze zmianami w planach jest zakup docelowo ponad 2,8 tys. ambulansów dla gmin oraz jednostek strażackich. Celem projektu jest też rozbudowa nauczania pierwszej pomocy w szkołach. Podniesione zostaną także zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

Obecnie trwają konsultacje projektu. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Wtedy też stracą moc: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska