Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosły o 24,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 25,5 0,8 25,5* 1,3*
górnictwo i wydobywanie 30,4 6,4 22,2* -2,0*
przetwórstwo przemysłowe 20,2 -0,4 21,7* 0,6*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 79,2 10,0 64,3* 11,1*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,1 0,2 5,2* -0,5*
PRODUKCJA BUDOWLANA 13,8 0,8 13,6* 0,9*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

pat/ gor/