Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc., tak jak w czerwcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 810,2 tys. wobec 818,0 tys. osób w czerwcu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc.

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu 7,1 proc. to byli cudzoziemcy - podał GUS.

"W związku z trwającą wojną w Ukrainie nadal obserwowano znaczny napływ nowo rejestrujących się cudzoziemców (choć był on niższy niż w poprzednich miesiącach). Wśród ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu br. cudzoziemcy stanowili 7,1 proc. wobec 0,4 proc. przed rokiem" - napisano.

W urzędach pracy w lipcu zarejestrowano 103,5 tys. nowych bezrobotnych.