Proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji, która staje się faktem; połączona firma będzie coraz większym kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki – oświadczył w poniedziałek w Gdańsku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W poniedziałek PKN Orlen podał, że wpis o jego połączeniu z Grupą Lotos został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jak stwierdził na konferencji prasowej w Gdańsku Daniel Obajtek "dziś fuzja staje się faktem".

"Proces rejestracji zamyka proces fuzji. Dziś jesteśmy połączonym koncernem, koncernem o bardzo dużym znaczeniu. To wielki dzień w polskiej gospodarce. To wielki dzień dla rozwoju firm. Patrzymy w przyszłość. Połączona firma będzie coraz bardziej większym kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki. Będzie wzmacniała polską gospodarkę" - mówił Obajtek. Dodał, że spółka robi wszystko "aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich akcjonariuszy i klientów".

Prezes Orlenu podkreślił, że od czterech lat spółki mocno inwestują i dalej będą wzmacniać obszary, które będą przynosić zyski w przyszłości. "To wokół najbardziej wartościowych segmentów zorganizujemy działalność nowego, silnego biznesowo koncernu wykorzystując kompetencje i zasoby PKN Orlen i Grupy Lotos" - dodał.

Koncern przekazał w poniedziałek, że połączenie przeprowadzone zostało poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Grupy Lotos - spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom Grupy Lotos. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 534 mln 636 tys. 326,25 zł do kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł.

Jak wyjaśniono w komunikacie, "połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego, według siedziby PKN Orlen". "Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy Lotos z rejestru. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Grupy Lotos", zgodnie z przepisem art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - podał koncern.

Na początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Informowano wówczas, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji była zgoda akcjonariuszy obu spółek - Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia, co stało się w lipcu.

Wcześniej PKN Orlen zapowiadał, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, skutecznie konkurując na międzynarodowych rynkach i gwarantując zarazem bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Przyszły multienergetyczny koncern ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Prezes PKN Orlen w trakcie konferencji zapytany, kiedy kierowcy mają spodziewać się zmiany logo na stacjach benzynowych powiedział, że spółka nie będzie robiła tego w "niesamowitym pośpiechem". "Ponad 100 stacji będzie rebrandowane i dostosowywane do naszych systemów. Pozostałe stacje, które idą w warunki zaradcze to jest okres 5 lat. Po tych latach zdecydujemy. My jesteśmy właścicielem logo Lotosu i zdecydujemy, czy to logo zostanie" - mówił Obajtek.

Jak z kolei zaznaczył dyrektor biura inwestycji kapitałowych PKN Orlen Robert Śleszyński połączenie obu spółek spowoduje, że połączony podmiot stanie się atrakcyjnym partnerem dla globalnych graczy. "Nie tylko jak odbiorca ich produktów ale również jako partner w budowie nowoczesnych technologii, inwestycji w OZE czy też innych przedsięwzięć, które będą nas przesuwały w kierunku transformacji energetycznych, jak np. paliwa alternatywne" - wskazał Śleszyński.

Podkreślił również, że "już dzisiaj globalni gracze nas zauważają i bardzo jednoznacznie się wypowiadają na temat kierunku, który realizujemy". Dodał, że po połączeniu obu spółek "przychodzi zupełnie inna dynamika rozmów: może zbudujemy coś razem" - tłumaczył Śleszyński.

Prezes PKN Orlen przypomniał z kolei, że kolejnym krokiem w budowaniu koncernu multienergetycznego będzie przejęcie PGNiG. "Planujemy przejąć Grupę PGNiG po rejestracji na przełomie października i listopada" - oświadczył. Jak dodał, w sprawie tego połączenia we wrześniu zbierze się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, a w przypadku akcjonariuszy PGNiG obrady planowane są na październik.

"Budujemy następny element - stabilny koncern, który również będzie miał gaz. Zbilansujemy zakupy węglowodorów. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli odpowiednią wielkość by rozmawiać innymi koncernami narodowymi, choćby wydobywczymi" - mówił Obajtek. Jak zaznaczył, połączony koncern na pewno będzie stawiać na transformację energetyczną i na pewno będzie realizował wspólną politykę zakupu węglowodorów, co zdecydowanie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Na pewno będziemy łączyć w Polsce wydobycie. Koniec działania, gdzie w Polsce mamy trzy firmy, które zajmują się wydobyciem. Musi być jedna, mocna firma w Polsce i jedna mocna firma za granicą, która nam będzie gwarantowała bezpieczne wydobycie i wydobycie, w które trzeba inwestować by zabezpieczyć przyszłość Polaków i regionu" - ocenił prezes PKN Orlen.

Obajtek zapowiedział jednocześnie, iż koncern przygotowuje się do aktualizacji strategii. "Ogłosimy nową, zaktualizowaną strategię na przełomie roku" - oznajmił prezes PKN Orlen. Jak dodał, filarami zaktualizowanej strategii połączonego koncernu będą: bezpieczeństwo Polski i regionu, transformacja energetyczna oraz inwestycje w nowoczesne technologie, w tym segment petrochemiczny.

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu - podały wówczas obie spółki. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

Przed rozpoczęciem konferencji i wystąpieniem prezesa Obajtka uczestnicy spotkania - przedstawiciele obu spółek i dziennikarze - minutą ciszy uczcili pamięć 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.(PAP)

autor: Piotr Mirowicz