Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożył apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała Agora. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet przez Agorę.

W maju, po ogłoszeniu wyroku sądu, UOKiK zapowiedział, że złoży od niego apelację. "Spółka powzięła informację o złożeniu w dniu 26 lipca 2022 r. przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów apelacji od wyroku sądu z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory 12 maja 2022 r. ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet przez Agorę.

"Prezes UOKIK złożył apelację od powyższego wyroku. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego spółce nie doręczono formalnie apelacji prezesa UOKiK. Po formalnym doręczeniu dokumentu, o którym Agora poinformuje odrębnie, spółka planuje złożyć odpowiedź na apelację prezesa UOKiK" - czytamy dalej.

Później w maju prezes Agory Bartosz Hojka mówił, że spółka spodziewa się, iż w apelacji sąd II instancji utrzyma korzystny dla grupy wyrok w sprawie przejęcia Eurozet. Agora spodziewała się złożenia apelacji, co - według niej - oznaczałoby wydłużenie postępowania "o kilka, kilkanaście miesięcy".

Pod koniec czerwca Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures, aneks nr 2 do umowy wspólników z 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca lipc 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)