Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad spółką Eurozet, podała Agora.

"Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet sp. z o.o. przez Agorę [...]. Z przedstawionych dzisiaj ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Sąd podkreślił, że warunkiem wydania decyzji zakazującej koncentracji jest wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa ograniczenia konkurencji następującego bezpośrednio wskutek koncentracji. W ocenie sądu przedstawione w decyzji prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i nie są wysoce prawdopodobne. Zdaniem sądu nie znajdują one podstaw w ustalonych w toku postępowania dowodowego realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych" - czytamy w komunikacie.

Ponadto sąd ustalił, że w toku postępowania dowodowego nie wykazano bezpośredniego wpływu transakcji na taką zmianę uwarunkowań rynkowych, która prowadziłaby do wysokiego prawdopodobieństwa rezygnacji z rywalizacji pomiędzy konkurentami na rzecz wzajemnej koordynacji i cichej zmowy. Przeprowadzone dowody nie potwierdziły również hipotezy o możliwym skutku w postaci marginalizacji konkurentów, podano również.

Wyrok nie jest prawomocny i stronom przysługuje od niego odwołanie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego uzasadnienia do wyroku, podsumowano.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

UOKiK zapowiada apelację

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w sprawie koncentracji Agora-Eurozet, podał Urząd.

"Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji, dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.