Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt.

Jak podała KPRP, 12 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma ona na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich stosowania.

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do szóstego miesiąca życia.

Ponadto ustawa pozwoli na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 28 kwietnia br., większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ amac/