W środę Komisja Finansów Publicznych poparła większość poprawek Senatu do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W środę Komisja Finansów Publicznych omawiała uchwałę Senatu, zawierającą propozycje poprawek do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Senat zaproponował 43 poprawki, z których zdecydowana większość uzyskała pozytywną rekomendację komisji. Posłowie proponują odrzucenie jedynie kilku poprawek, które według sejmowych legislatorów mają charakter doprecyzowujący, ale są zbędne "z punktu widzenia sztuki legislacyjnej".

W trakcie obrad KFP posłowie pytali o to, kto może korzystać z wakacji kredytowych. Jak mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski, z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać ci, którzy spłacają kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

„Osoba, która ma kilka mieszkań, może skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli kredyt wzięła na mieszkanie, w którym mieszka. Jeśli jednak taka osoba spłaca kredyt na mieszkanie, które wynajmuje, to nie może skorzystać z wakacji kredytowych” – powiedział wiceminister finansów.

Jego zdaniem inne brzmienie przepisów oznaczałoby, że jeśli ktoś mieszka w lokalu wziętym na kredyt, ale posiada np. mieszkanie odziedziczone po krewnych w innej miejscowości, nie mógłby skorzystać z wakacji kredytowych. Takie rozwiązanie mogłoby „stosunki sentymentalne i rodzinne, których nie powinniśmy naruszać”.

„Jeśli ktoś wziął kredyt na przebudowę domu, to również może skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli chodzi o dom służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych” – powiedział Patkowski. – „W przypadku, kiedy kredyt został zaciągnięty przez rodziców na zakup mieszkania dla dzieci, zazwyczaj są oni stroną kredytu razem z dziećmi. W takiej sytuacji taka umowa także daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych” – dodał wiceminister finansów.

Jak przyznał, z wakacji nie będą mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyty denominowane w walutach obcych. Dodał jednak, że takie brzmienie przepisy mają od początku prac legislacyjnych. Odpowiedział także na pytania o możliwe konsekwencje podatkowe wakacji kredytowych.

„W tym przypadku wartość zobowiązania nie ulega zmianie, zmienia się jedynie moment jego opłacania. Wakacje kredytowe, które zostały wprowadzone w trakcie pandemii covid nie dawały dodatkowego dochodu korzystającym, a więc także i w przypadku tych wakacji kredytowych nie pojawia się ryzyko powstania zobowiązania podatkowego z tego tytułu” – mówił wiceminister finansów.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która została uchwalona przez Sejm na początku czerwca, daje osobom spłacającym kredyt na mieszkanie możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące zawieszenia spłaty kredyty bez żadnych kosztów w tym roku oraz o kolejne cztery w roku przyszłym po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

Według opinii Narodowego Banku Polskiego koszt wakacji kredytowych, przyznanych w latach 2022-2023, może sięgnąć 20 mld zł dla sektora bankowego, jeśli skorzystają z nich wszyscy uprawnieni.

Poza przepisami dotyczącymi wakacji kredytowych, w ustawie zostały zawarte także rozwiązania mające na celu wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest pomoc kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z ustawą banki mają do końca roku wpłacić na ten fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.

W nowych przepisach znalazły się również regulacje wymuszające na bankach odejście od wskaźnika WIBOR. Zamiennik i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

Do ustawy zostały ponadto wprowadzone zapisy mające na celu wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy.

Ustawa zawiera także przepisy dostosowujące polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Działalność platform crowdfundingowych zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Dzięki nowym przepisom mają zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje. Sejmowe głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ma odbyć się w czwartek. (PAP)

autor: Marek Siudaj