Senat nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjął 9 czerwca. Zaproponował do niej trzy poprawki, którymi w środę zajmowała się sejmowa komisja. Większość posłów komisji opowiedziała się za odrzuceniem wszystkich senackich propozycji.

Jedna z poprawek Senatu dotyczyła aborcji w przypadku, gdy ciąża jest następstwem gwałtu. Senacka propozycja zakładała, że w sprawach Ukrainek prokurator miałby 7 dni od zawiadomienia na stwierdzenie, że zachodzi przesłanka dopuszczająca aborcję w tym przypadku. Poprawka, zdaniem jej autorów, miała gwarantować kobietom, które zostały skrzywdzone przez rosyjskich okupantów, otrzymanie zaświadczenia przed upływem 12. tygodnia ciąży.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślał w środę na sejmowej komisji, że każdemu zależy na tym, aby kobiety, które dotknęła trauma zbrodni wojennych, mogły skorzystać ze wszystkich możliwości prawnych. Zapewnił, że do MSWiA i Prokuratury Krajowej nie wpłynęły żadne informacje ani skargi mówiące o opóźnieniach w wydawaniu zaświadczeń. Dodał też, że dotrzymanie terminu 7 dni jest niemożliwe, bo pokrzywdzoną w ciągu 14 dni musi przesłuchać sąd. Ta poprawka, w jego ocenie, była niezasadna, niezgodna z Kpk i miała charakter ideowy.

Reklama

Za odrzuceniem poprawki głosowało 260 posłów, przeciwko 181, a pięcioro posłów wstrzymało się od głosu.

Reklama

Druga poprawka miała na celu wykreślenie z noweli przepisów, które umożliwią przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy. Autor poprawki, senator KO Stanisław Gawłowski nazwał te przepisy "gigantycznym skandalem". Mówił, że te środki powinny być przeznaczone na poprawę środowiska w Polsce, nie zakup węgla.

Szefernaker zwracał uwagę, że w tej poprawce nie zaproponowano przesunięcia środków na interwencyjny zakup węgla z innego źródła. Podkreślał, że celem tego zakupu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom w zakresie cen ciepła. Jego zdaniem ta poprawka była "antyspołeczna".

Za odrzuceniem poprawki głosowało 238 posłów, przeciwko pięcioro, a 201 posłów wstrzymało się od głosu.

Trzecia poprawka dotyczyła kwestii powiadamiania przez pracodawcę o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. W ocenie rządu i sejmowych legislatorów pokrywała się ona z innym zapisem zawartym w noweli. Za odrzuceniem propozycji było 232 posłów, przeciw - 205, a 10 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy zaadaptować się w Polsce. Nowe przepisy mają na celu m.in. uelastycznienie rynku pracy, zwiększenie możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. W noweli są też rozwiązania, które pozwolą wyeliminować przypadki pobierania świadczeń przez obywatela Ukrainy, który utracił do nich prawo. Ureguluje też kwestie zmiany i ponownego nadania statusu UKR, którzy ukraińscy uchodźcy otrzymują w rejestrze PESEL, w przypadku wyjazdów z Polski i powrotu.

Nowela trafi teraz do prezydenta.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska