Aby Polska była silna, potrzebuje mocnej, niepodległej i suwerennej Ukrainy jako części Europy - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, otwierając w Warszawie 7. edycję Kongresu 590. Dodał, że Ukraina jest skarbnicą na przyszłe dziesięciolecia rozwoju.

Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 obradującego pod hasłem „Łączymy wszystkich” jest współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza.

Prezydent podczas wystąpienia inaugurującego Kongres 590 podkreślił, że Polska musi być mocna, do czego potrzebuje "mocnej, niepodległej, suwerennej Ukrainy jako części Europy". Kraj ten, jak stwierdził, ma olbrzymi potencjał gospodarczy i surowcowy. "Jest - śmiało można powiedzieć - skarbnicą na przyszłe dziesięciolecia rozwoju - wierzę w to głęboko, że - dla naszej części Europy, ale także i dla całej Unii Europejskiej" - dodał.

Według prezydenta dziś dla Polaków kluczowe znaczenie ma pomoc, którą na co dzień dają Ukrainie w bardzo wielu aspektach, także w aspekcie militarnym. "Ukraińcy własną krwią podpisują akces do wolnego świata, Zachód nie może tego lekceważyć" - dodał. "Wiemy doskonale po co to robimy. Nie chcemy być częścią ruskiego miru, chcemy być częścią wolnego świata, chcemy być częścią europejskiej demokracji, chcemy być częścią europejskiej wspólnoty, chcemy być częścią Europy transatlantyckiej, współdziałającej ze Stanami Zjednoczonymi" - mówił Duda. "Chcemy się razem rozwijać w naszej części Europy i chcemy tutaj budować jak najlepsze warunki do życia" - dodał.

Prezydent podkreślił, że mamy do czynienia już z 7. edycją Kongresu 590; przypomniał, że Kongres zaistniał jako pewien pomysł gospodarczy dla Polski niedługo po tym, jak pierwszy raz objął urząd prezydenta RP w 2015 roku. "Staliśmy się jakiś czas temu wszyscy członkami UE, otrzymaliśmy z UE fundusze spójności po to, by móc gonić szybciej, po to by wyrównać rozwój przede wszystkim infrastrukturalny" - podkreślił Duda. Dodał, że te środki służyły także stworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia biznesu.

"Szczycimy się my jako Polska, że na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci, przede wszystkim ostatniego dwudziestolecia, jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich na cele polityki spójności" - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że celem Kongresu 590 od początku była odpowiedź na pytanie jak ożywić polską gospodarkę, pokazać Polskę jako atrakcyjny kraj do inwestowania.

Dodał, że kolejną ideą wprowadzoną w życie była współpraca w ramach Trójmorza m.in. na rzecz rozwoju infrastruktury w osi Północ-Południe. Duda zauważył, że państwa będące za Żelazną Kurtyną, w tym Polska, marzyły aby pod względem rozwoju i stopy życiowej dogonić Europę Zachodnią. "Chcemy, abyście państwo się rozwijali i inwestowali w Polsce" - powiedział prezydent, kierując te słowa do zagranicznych gości kongresu, ambasadorów oraz przedstawicieli firm. "Myślimy o rozwoju naszego kraju; czynimy wszystko, aby rozwijała się nasza infrastruktura i wsłuchujemy się w Państwa głosy" - dodał.

Kongres 590 to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Gośćmi wydarzenia są eksperci ze świata międzynarodowego biznesu oraz ambasadorowie wielu krajów.

Dyskusje odbywają w jedenastu obszarach tematycznych: polityka i bezpieczeństwo; gospodarka; rolnictwo i żywność; technologia; transport i logistyka; energetyka; ekologia; wyzwania społeczne; nauka; kultura oraz zdrowie.

Autorzy: Adrian Kowarzyk