Sejm przyjął przysięgę od nowo wybranego prezesa Narodowego Banku Polskiego - Adama Glapińskiego.

12 maja br. Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP na wniosek Prezydenta RP. Za kandydaturą Adama Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciwko 223, nikt się nie wstrzymał od głosu. Do wyboru potrzebna była bezwzględna większość głosów (229).

Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.