Polsce zależy na wdrożeniu całej reformy międzynarodowego opodatkowania, nie tylko na minimalnym podatku dla międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim na opodatkowaniu cyfrowych gigantów - podkreśliła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W piątek podczas posiedzenia ministrów finansów państw Unii Europejskiej w Luksemburgu nie udało się osiągnąć porozumienia ws. reformy opodatkowania międzynarodowych korporacji. Polska wycofała swój sprzeciw wobec dyrektywy wprowadzającej od 2023 r. v minimalną globalną stawkę podatku dla międzynarodowych korporacji. Dyrektywę zablokował natomiast węgierski minister finansów Mihaly Varga.

Minister Rzeczkowska skomentowała, że choć w piątek nie udało się osiągnąć jednomyślnego porozumienia, to jest zadowolona, ponieważ postulaty, o które Polska zabiegała, zostały wprowadzone do obecnego tekstu projektu. "Dzięki temu mogłam dziś wyrazić poparcie dla projektu. To wynik ostatnich kilku miesięcy naszych negocjacji na forum UE" - przekazała Rzeczkowska.

Podkreśliła, że dążeniem Polski jest opodatkowanie cyfrowych gigantów, a także walka z rajami podatkowymi. "Oba te cele są objęte oboma Filarami porozumienia w ramach OECD, dlatego Polsce zależy na wdrożeniu całej reformy" - dodała.

Szefowa MF zauważyła, że negocjacje z unijnymi partnerami były wymagające, ale konstruktywne. "Skupiały się one na odpowiednim uregulowaniu kwestii wdrożenia obu Filarów, w tym zwłaszcza polskiego dążenia do osiągnięcia rozwiązania przewidującego wdrożenie Filaru I, dotyczącego miejsca opodatkowania gigantów cyfrowych, w sytuacji gdy Filar II może być teraz wdrożony w UE dyrektywą" - wskazała. "Działaliśmy aktywnie, proponowaliśmy rozwiązania, które dadzą nam pewność, że zaczniemy zajmować się kwestią opodatkowania cyfrowych gigantów, jeśli nie na poziomie globalnym, to na poziomie UE" - dodała.

Zaznaczyła, że przez ostatnie kilka miesięcy Polska była bardzo mocno zaangażowana, aby wynegocjować gwarancje, że w Unii Europejskiej będzie działać nie tylko Filar II OECD tj. minimalne opodatkowanie, ale także – to co na czym polskiemu rządowi najbardziej zależy – opodatkowanie cyfrowych gigantów. "Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że wszyscy zobowiązaliśmy się w OECD do przyjęcia obydwu filarów. Filar I mówi o tym, gdzie będzie płacony podatek przez największe światowe korporacje, a Filar II ustanawia minimalną wysokość opodatkowania" – przypomniała Rzeczkowska.

Reforma międzynarodowego opodatkowania została uzgodniona w październiku ub.r. przez prawie 140 krajów. Jest oparta na dwóch filarach. Filar I zakłada częściowe przeniesienie praw do opodatkowania największych globalnych korporacji do państw, w których korzysta się z ich usług i dóbr. Ma objąć ok. 100 korporacji, w tym spółki cyfrowe. Filar II zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15 proc. efektywnej stawki.