Dostęp do danych będzie możliwy za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakłady ubezpieczeń będą potrzebowały czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowanie taryf itp. Póki co trudno jest więc określić konkretną datę, od której dany zakład wprowadzi taryfikator uwzględniający punkty karne i mandaty – informuje Polska Izba Ubezpieczeń.
Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą miały wglądu w informacje o wszystkich naruszeniach prawa drogowego, lecz tylko o tych zakwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia. Chodzi m.in. o: