W najbliższy piątek, 17 czerwca br., wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328), dzięki którym będzie możliwe powiązanie wysokości OC z liczbą punktów karnych. Nie oznacza to jednak, że polisy zawierane po tej dacie będą już uwzględniały w kalkulacji ryzyka częstotliwość łamania przepisów przez kierowcę.

Dostęp do danych będzie możliwy za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakłady ubezpieczeń będą potrzebowały czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowanie taryf itp. Póki co trudno jest więc określić konkretną datę, od której dany zakład wprowadzi taryfikator uwzględniający punkty karne i mandaty – informuje Polska Izba Ubezpieczeń.
Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą miały wglądu w informacje o wszystkich naruszeniach prawa drogowego, lecz tylko o tych zakwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia. Chodzi m.in. o:
■ prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
■ spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym bądź wypadku,
■ prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
■ prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
■ wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszego,
■ przekraczanie prędkości,
■ niestosowanie się do znaków,
■ spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu,
■ łamanie przepisów związanych z przekraczaniem przejazdów kolejowych.
Przy czym będą to bardzo szczegółowe dane zawierające rodzaj czynu i kwalifikację prawną, datę, godzinę i miejsce popełnienia oraz informację o liczbie punktów ostatecznie przypisanych za dane naruszenie. Oprócz tego zakłady ubezpieczeń dowiedzą się, jaką ogólną sumę punktów karnych zgromadził dany kierowca.
Jak w praktyce informacje o liczbie popełnionych wykroczeń i przestępstw drogowych wpłyną na ceny obowiązkowych polis? Tego PIU niestety nie jest w stanie określić, ponieważ będą to indywidualne decyzje każdego z ubezpieczycieli. Obecnie wciąż w tej kwestii pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. W szczególności nie wiadomo, w jaki sposób poszczególni ubezpieczyciele będą podchodzić do wykroczeń popełnionych służbowymi pojazdami (przy każdym wykroczeniu ma być obowiązkowo podawana marka, model czy numer rejestracyjny auta). Można jednak domniemywać, że styl jazdy kierowcy, niezależnie od tego, czyje auto akurat prowadzi, znajdzie odzwierciedlenie w cenie polisy.
Możliwość uzależnienia wysokości składki ubezpieczeniowej od liczby popełnionych wykroczeń i przestępstw drogowych ma wymusić na kierowcach bardziej bezpieczną jazdę.
Etap legislacyjny
Przepisy wchodzą w życie 17 czerwca 2022 r.