„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko lub prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podczas pierwszej edycji konkursu, którą podsumowuje raport „Liderzy ESG 2021”, spłynęło łącznie 101 zgłoszeń.

W pierwszej edycji konkursu „Liderzy ESG”, uruchomionej we wrześniu 2021 roku, wzięło udział 85 przedsiębiorstw oraz programów. (Czytaj więcej w raporcie https://www.pwc.pl/pl/publikacje/liderzy-esg-2021-zapoznaj-sie-z-raportem-po-i-edycji-konkursu.html) Do kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji” zostało zgłoszonych 16 kandydatur. Laureatów konkursu, których wyłoniono w trzech kategoriach – strategia, innowacje i edukacja – poznaliśmy na początku grudnia ubiegłego roku podczas uroczystej gali.

Innowacje na topie

Największą popularnością wśród firm zgłaszających się do udziału w konkursie cieszyła się kategoria „Innowacja w obszarze ESG”, w której spłynęły 34 zgłoszenia. 32 proc. z nich to spółki publiczne, 68 proc. zaś – niepubliczne. W ujęciu branżowym najwięcej zgłoszeń przypadło na spółki z branży technologicznej oraz finansowej. Wśród projektów przodowały te związane z ochroną środowiska, w szczególności z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla oraz zużycia plastiku. Firmy nagrodzone za innowacje w obszarze ESG to Grupa Kapitałowa PKP Energetyka (Nagroda Diamentowa), Contec SA (Nagroda Złota), Żabka Polska sp. z o.o. (Nagroda Srebrna) oraz Vertigo Farms (Wyróżnienie).
Niewiele mniej, bo 31 zgłoszeń pojawiło się w przypadku kategorii „Program edukacyjny w obszarze ESG”. Wśród nich znalazły się przede wszystkim działania realizowane przez firmy z branży chemicznej, usługowej i finansowej, ale pojawiły się również zgłoszenia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne. Z danych przedstawionych w raporcie podsumowującym pierwszą edycję konkursu wynika, że aż 90 proc. rywalizujących w konkursie programów miało charakter cykliczny, 61 proc. zaś zawierało mechanizm mierzenia skuteczności programu. „Liderzy ESG” w obszarze edukacji to firmy Velvet CARE Sp. z o.o. (Nagroda Diamentowa), Saint-Gobain w Polsce (Nagroda Złota) i Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (Nagroda Srebrna).
W obszarze „Strategia ESG” do konkursu zgłosiło się 20 podmiotów. Wśród zgłoszeń 13 dotyczyło spółek publicznych, pozostałe 7 aplikacji zaś złożyły spółki niepubliczne. Przeszło jedna trzecia zgłoszeń pochodziła od banków, natomiast jedna czwarta od spółek z branży handlowej. Swoje wnioski zgłosiły również spółki z takich branż, jak: energetyka, przemysł paliwowy oraz przemysł chemiczny. Z analiz przeprowadzonych przez organizatorów konkursu wynika, że wszyscy uczestnicy konkursu w swojej strategii ESG zawarli cele średnioterminowe. Co ciekawe, niemal połowa zgłaszających włączyła cele członka zarządu odpowiedzialnego za ESG w politykę jego wynagradzania. Jednocześnie aż 95 proc. firm konkurujących w kategorii strategia wskazało, że uważa satysfakcję pracowników za zagadnienie istotne, a 21 proc. organizacji zadeklarowało, że wyznaczyło termin, w którym firma zrówna płace kobiet i mężczyzn. 58 proc. zgłaszających swoją strategię w konkursie „Liderzy ESG” potwierdziło, że ma politykę różnorodności. Firmy nagrodzone w kategorii „Strategia ESG” to CIECH SA (Nagroda Diamentowa), Lidl Polska (Nagroda Złota) oraz Grupa Kapitałowa PKP Energetyka (Nagroda Srebrna).

Pomysł na strategię

Oprócz danych analitycznych dotyczących struktury zgłoszeń do konkursu „Liderzy ESG” w raporcie podsumowującym pierwszą edycję wydarzenia znalazły się historie sukcesu laureatów z 2021 roku.
Autorzy publikacji wyodrębnili również elementy kluczowe z punktu widzenia budowania dobrej strategii ESG. Jednym z nich jest określenie konkretnych działań, które pozwolą na osiągnięcie przyjętych długoterminowych założeń, związanych z łagodzeniem zmian klimatu. Nie mniej istotna kwestia to przedstawienie działań wraz z planowanymi nakładami umożliwiającymi realizację strategicznych celów krótko- i średnioterminowych w obszarze ESG. I kolejne zagadnienie – mierzenie oddziaływania firmy, w szczególności na środowisko, co może być punktem wyjścia do określenia priorytetów w tym obszarze.
Stworzenie dobrej strategii zrównoważonego rozwoju wymaga także włączenia ESG w podejmowane decyzje biznesowe i polityki wynagrodzeń. Przygotowując dokument, trzeba też uwzględnić oczekiwania interesariuszy. Inny ważny element to zarządzanie obszarem ESG, w tym wyzwaniami i czynnikami ryzyka, jakie się z nim wiąże.
Myśląc o strategii ESG, nie można zapomnieć o dbałości o pracowników – o ich rozwój i satysfakcję. Firma, która wybiera ścieżkę zrównoważonego rozwoju, w swojej strategii powinna uwzględnić również wzmocnienie działań na rzecz społeczności; wzmocnienie systemu wartości i etyki biznesu oraz wzmocnienie oddziaływania na pozytywne zachowania klientów w obszarze ESG.
DZR