Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy przewidują przedłużenie zwolnienia z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedłużenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw do 31 lipca tego roku, a wiec analogicznie jak w przypadku obniżek stawek VAT.

Ustawa przewiduje również obniżenie stawki akcyzy na lekki olej opałowy do poziomu unijnego – również do 31 lipca.

Reklama

Nowelizacja dostosowuje też polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Nowe przepisy zakładają zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Przypadki i tryb zwrotu VAT dla sił zbrojnych innych państw członkowskich mają być wskazane w rozporządzeniu ministra finansów.(PAP)