Wszyscy zgodzimy się, że zasady świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagają zmian. Zgodzimy się też ze stwierdzeniem, że największe problemy w tym zakresie obserwujemy na obszarach wiejskich – powiedział w środę rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek, otwierając konferencję "Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich".

W środę rzecznik praw obywatelskich rozpoczął swoim wystąpieniem konferencję organizowaną przez jego biuro i przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza pod tytułem "Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich", poświęconą opiece paliatywnej na polskich obszarach wiejskich.

"Wszyscy zgodzimy się, że zasady świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagają zmian. Zgodzimy się też ze stwierdzeniem, że największe problemy w tym zakresie obserwujemy na obszarach wiejskich, a przecież te obszary to jest ponad 90 proc. terytorium Polski, zamieszkiwane przez około 40 proc. polskich obywateli" – powiedział RPO.

Podkreślił, że godność, która jest kluczowa dla tego obszaru, oznacza, że "każdy człowiek powinien być zawsze w centrum zainteresowania, każdy człowiek ma prawo do szczęścia, szacunku i prawa do cieszenia się życiem, niezależnie od tego, w jakiej fazie życia się znajduje".

Rzecznik zaznaczył, że należy się zastanowić, w jaki sposób można zapewnić pełną ochronę godności ludziom starszym, nieuleczalnie chorym czy osobom żegnającym się ze światem. Ocenił, że jest to grupa ludzi, "których godne życie u jego kresu zależy często od tego, czy ich sytuacja jest przewidziana przez stosowane paragrafy, czy mieszczą się w limitach albo czy mają to szczęście, że mieszkają w obszarze działania hospicjów domowych".

"Tak nie powinno być. Potrzebujemy dyskusji o zmianach systemowych, dyskusji o tym, co my, jako społeczeństwo i państwo, powinniśmy zrobić, żeby każdy człowiek mógł przeżyć swoje ostatnie chwile w poczuciu godności" – zaapelował.

Przypomniał, że nie pierwszy raz jego biuro jest polem debaty na ten temat. Już w poprzednich latach wysyłane były zapytania i listy do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia czy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

We wnioskach przedstawiano postulaty, które, jak podkreślił prof. Wiącek, w dalszym ciągu pozostają aktualne, np. wypracowanie nowego modelu hospicjum na terenach wiejskich, wzrost dofinansowania domowej opieki hospicyjnej, zwiększenie stawek za tzw. osobodzień, rozszerzenie programu onkologicznego na fazy po zakończeniu leczenia, większe wsparcie dla wolontariuszy, zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby starszej, zniesienie limitowania świadczeń przez NFZ, rozszerzenie katalogu chorób kwalifikujących do leczenia hospicyjnego, wdrożenie indywidualnego planu opieki zgodnie z wytycznymi WHO czy zwiększenie elastyczności kontraktowania świadczeń.

Dodał, że są to jedynie przykłady działań, które należy podjąć. Jednocześnie zadeklarował dalsze poczynania w tej dziedzinie. "Jesteśmy to winni wszystkim ludziom. To nasz obowiązek płynący z zasady ochrony godności człowieka" – zakończył prof. Wiącek. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska