Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek nowych członków Rady Dialogu Społecznego; w skład rady weszli minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Prezydent odwołał również z RDS Piotra Nowaka (byłego ministra rozwoju i technologii) oraz Tadeusza Kościńskiego (byłego ministra finansów).

Uroczystość rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim po godzinie 16.

Waldemar Buda został ministrem rozwoju i technologii na początku kwietnia; zastąpił odwołanego z tej funkcji Piotra Nowaka.

Od listopada 2019 r. Buda był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej, od czerwca 2019 r., pełnił funkcję wiceszefa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Buda ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Od 2011 roku jako radca prawny pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Magdalena Rzeczkowska została ministrem finansów pod koniec kwietnia. Poprzedni szef MF Tadeusz Kościński złożył w lutym dymisję. Od tego czasu funkcję ministra finansów sprawował premier Mateusz Morawiecki.

Rzeczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002 pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na stanowisku dyrektora Departamentu Ceł. Rzeczkowska brała udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka