Jak podkreślił w sobotę Müller, od momentu napaści Rosji na Ukrainę działania rządu opierały się przede wszystkim na pracy urzędów wojewódzkich oraz służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Decyzja o powołaniu na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera pozwoli w płynny sposób kontynuować dotychczasowe działania oraz podejmować kolejne inicjatywy" - przekazał.

Reklama

Rzecznik poinformował, że jednym z zasadniczych zadań nowego pełnomocnika będzie koordynacja i realizacja działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy pomiędzy poszczególnymi resortami.

"Istotna część nowych i przyszłych zadań administracji rządowej oraz samorządowej wynika bezpośrednio z przybycia uchodźców. Zadaniem pełnomocnika będzie także współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi" - dodał.

W sobotę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja rzecznika rządu i nowego pełnomocnika poświęcona sprawom bieżącym.

Paweł Szefernaker w listopadzie 2015 r. został powołany na Sekretarza Stanu w KPRM, a w styczniu 2018 r. na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełni też funkcję Pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym. Sprawuje nadzór nad wojewodami, a także odpowiada za współpracę z samorządem terytorialnym. Koordynuje działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto nadzoruje Departament Spraw Obywatelskich oraz Centrum Personalizacji Dokumentów. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski