Szukamy rozwiązań, żeby obywatele byli bardziej gotowi do obrony przed potencjalnym atakiem na teren Polski; takie zmiany muszą obejmować z jednej strony kwestię szkoleń, ale również pewnej liberalizacji dostępu do broni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany podczas wtorkowej konferencji o ewentualne poparcie większości rządzącej dla projektu ustawy autorstwa koła sejmowego Kukiz'15, który ma ułatwić Polakom dostęp do broni palnej.

"Generalnie szukamy rozwiązań, żeby obywatele byli bardziej gotowi do możliwej obrony przed potencjalnym atakiem na teren Polski. Takie zmiany muszą obejmować z jednej strony kwestię szkoleń - dostępu do strzelnic, możliwości zdobycia umiejętności strzeleckich, ale również pewnej liberalizacji dostępu do broni" - powiedział Müller. Dodał, że w ramach rządu i klubu parlamentarnego trwają rozmowy o zakresie tej liberalizacji.

"Oczywiście, ten postulat, który zgłasza Paweł Kukiz, jest jednym z postulatów branych pod uwagę w tej dyskusji; trzeba oddać mu to, że on te postulaty zgłasza od dłuższego czasu. Teraz znajdą one, jak myślę, przynajmniej częściowe odzwierciedlenie w legislacji przyjętej przez polski parlament".

Projekt ustawy o broni i amunicji złożyła w Sejmie grupa posłów PiS i Kukiz'15. Ma on na celu uproszczenie procedury przyznawania pozwoleń na broń i odejście od "uznaniowości" organu wydającego pozwolenie. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą z 1999 r. Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez - przede wszystkim - ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej. W proces wydawania pozwoleń na broń włączeni mają być wojewodowie jako cywilnych organów administracji państwowej.

Projekt zakłada ułatwienie w dostępie do broni dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP, w tym także żołnierzy WOT, oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych – zwolnienie z badań i egzaminów. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Krzysztof Kowalczyk

mml/ krz/ par/