Uchodźcy z Ukrainy w Polsce będą mieli zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia - wynika z rządowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą przyjął w środę Sejm. Ustawa przewiduje też możliwość świadczenia uchodźcom z Ukrainy bezpłatnej pomocy psychologicznej.

W środę Sejm uchwalił rządową ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dokumencie znajdują się również przepisy dotyczące dostępu do publicznej służby zdrowia.

Z ustawy wynika, że każdy obywatel Ukrainy - legalnie przebywający w Polsce od dnia 24 lutego b.r. - będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa. Z tych świadczeń wyłączono jednak leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową, a także podanie produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia.

Ustawa przewiduje też możliwość świadczenia uchodźcom z Ukrainy bezpłatnej pomocy psychologicznej. "Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa" - sprecyzowano.

Szczegółowy tryb i sposób finansowania kosztów świadczeń, zostanie określony w umowie zawartej między ministrem właściwym zdrowia a prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Teraz ustawa trafi do Senatu.(PAP)

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Agata Zbieg