Rząd w poniedziałek przyjął projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą od 24 lutego rosyjską inwazją na teren tego państwa.

Według założeń projektu, ukraińscy uchodźcy w Polsce będą mogli otrzymać numer PESEL i korzystać z polskich usług publicznych - opieki zdrowotnej, edukacji, będą także mogli podejmować pracę, otrzymają niektóre świadczenia społeczne, a pomoc dla nich będzie zwolniona z podatku. Projektowane przepisy uregulować mają też kwestie związane z legalizacją pobytu Ukraińców w Polsce - ci, którzy przybyli do Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę, po 24 lutego, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy; a tym, którzy już wcześniej przebywali w Polsce, przedłużone zostaną wizy.

Przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański (Lewica) powiedział PAP, że jeżeli Sejm nie odrzuci w całości projektu i trafi on do komisji, to jest on gotów zwołać jej posiedzenie na godz. 14.30 we wtorek, po pierwszym czytaniu projektu. Drugie czytanie projektu przewidziane jest w harmonogramie na środę.

Reklama

Ponadto w Sejmie odbędzie się m.in. drugie czytanie rządowego projektu o ustawy o wyrobach medycznych (np. kołnierzy ortopedycznych, wózków inwalidzkich, opatrunków), który wprowadza obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznaczeń i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu albo przekazanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski. Dotyczy to np. wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, podmioty zestawiające wyroby medyczne czy sterylizujące systemy bądź zestawy zabiegowe.

Reklama

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu noweli ustawy o emeryturach pomostowych, który zakłada możliwość zawnioskowania o taką emeryturę jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Sejm będzie też kontynuował prace nad projektem nowelizacji prawa wodnego, dotyczącą zarządzania przez wojewodów inwestycjami mającymi za zadanie przeciwdziałać suszy.

Pierwsze czytanie ma mieć projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadza zmiany w przepisach dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji haskiej - chodzi o kwestie związane z uprowadzeniem dziecka za granicę. Zakłada on, że gdy wnoszona będzie skarga kasacyjna możliwe będzie wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego powrót dziecka do państwa stałego pobytu.

Sejm przeprowadzić ma również pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za najcięższe przestępstwa - maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma w myśl projektu wzrosnąć z 25 do 30 lat, okres karalności zabójstwa ma zaś wzrosnąć z 30 do 40 lat. Nowym typem przestępstwa będzie także przyjęcie zlecenia i przygotowanie się do zabójstwa. Ponadto projekt przewiduje zaostrzenie kart za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (w tym gwałty), zwłaszcza wobec małoletnich, wprowadza także m.in przepadek pojazdu, którym kierował popełniający przestępstwo drogowe w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

W środę planowany jest m.in. blok głosowań, w tym nad wprowadzeniem do porządku obrad informacji ministra sprawiedliwości oraz szefa MSWiA dotyczącą działania policji oraz prokuratury ws. antysemickich zajść 11 listopada ub.r. w Kaliszu, informacji ministra zdrowia ws. rządowej strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz informacji ministra klimatu i środowiska na temat porozumienia końcowego w sprawie zmian klimatu zawartego w trakcie szczytu COP26 w Glasgow oraz planowanych działań rządu w celu wdrożenia jego postanowień. (PAP)