Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk uzyskali we wtorek rekomendację senackiej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu na członków Rady Polityki Pieniężnej.

25 stycznia wygasają kadencje dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej, wskazanych przez Senat. We wtorek senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu przesłuchała Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, którzy zostali wskazani przez senatorów jako kandydaci na członków RPP.

W głosowaniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych poparła obie kandydatury. Ostateczną decyzję podejmie Senat podczas głosowania.

autor: Marek Siudaj